Siapakah orang Muslim itu?

Insan yang tercermin dalam dirinya Islam sebagai agama dan cara hidupnya dari sudut aqidah, ibadah dan akhlaknya menepati tuntutan Islam dalam segenap aspek kehidupannya.

Generasi Muda peringkat kekuatan

Merupakan generasi pertengahan umur manusia yang mencerminkan peringkat kemampuan dan kekuatan yang hangat laksana matahari yang berada dipertengahan langit pastinya sinarnya lebih kuat dan lebih panas dari sebelum dan selepasnya.

Generasi Muda pembawa risalah-risalah

Allah menceritakan kepada kita di dalam kitab-Nya al-Quran :

“Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya (Musa) dalam keadaan takut bahwa Fir’aun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka…” (Yunus : 83)

“Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk”(al-Kahfi : 13)

“Mereka berkata: “Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim “. (al-Anbiya’ : 60)

Teladan-teladan hebat buat generasi muda

Ismail ‘alaihi salam & peristiwa sembelihan :

“Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” ia menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. (as-Shaaffaat : 102)

Yusuf ‘alaihi Salam dan dugaan syahwat:
i. Ketaqwaan kepada Allah mampu mengusir syahwat

“Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu, seraya berkata: “Marilah ke sini.” Yusuf berkata: “Aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik.” Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung.” (Yusuf : 23)

ii. Tidak mudah terpengaruh dengan rayuan, ajakan dan ancaman.


“Wanita itu berkata: “Itulah dia orang yang kamu cela Aku Kerana (tertarik) kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya (kepadaku) akan tetapi dia menolak. dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina.”

“Yusuf berkata: “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.” ( Yusuf : 32-33 )

Nabi s.a.w. mengajarkan kepada kita agar mengatakan :

“Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah kami dalam agama kami, janganlah Engkau menjadikan dunia sebagai kepentingan kami yang lebih besar dan tumpuan ilmu kami”

(HR. Tarmidzi & Hakim dari Ibnu ‘Umar) – Sohih Jami’ al-Shoghir.

Sebenarnya, ada banyak lagi teladan-teladan yang dapat dimanfaatkan oleh generasi muda pada hari ini. Namun apa yang menjadi realiti, kita sendiri mampu melihat, mentafsir dan menilai jika kita menyedari yang demikian itulah yang seringkali Allah peringatkan dengan suruhan agar kita berfikir, mentadabbur dan seterusnya beramal.

Demikianlah, mereka ini teladan generasi Muda buat generasi kita… bagaimana dengan kita untuk generasi akan datang?

Persoalan yang sama-sama kita fikir-fikir dan renungkan jika kita masih tergolong dalam golongan yang mengaku beriman… (Insya Allah, Aameen…)

Teringat suatu ketika, tatkala sang Pujangga Islam Abdullah Ibn Rawahah r.a dengan kesedaran Iman yang tinggi sambil membimbing tangan Abu Darda’ r.a dan berkata :

“Marilah beriman sesaat”

Izin saya untuk mengajak sahabat dan sahabiah dengan mengulangi lafaz yang sama “marilah beriman sesaat” walaupun antara kita dan mereka punya jurang yang cukup dalam dari sudut kesedaran iman… moga sama-sama beroleh manfaat…
EMPAT KEWAJIPAN GENERASI MUDA ISLAM

Memahami Islam secara sahih

Jika zaman lampau manusia ingin menambahkan sesuatu ke atas Islam dalam aqidah-aqidah dan mu’amalat-mu’amalatnya. Maka di zaman ini, manusia hendak mengurangkan Islam dan mengeluarkan daripada Islam banyak perkara yang termasuk dari pengajaran dan hukum-hakamnya. Mereka ingin Islam tanpa jihad, islam tanpa sempadan atau batasan, tidak perlu rejam orang yang berzina atau menyebat peminum arak dan sebagainya.

Menjadi peranan buat generasi muda pada hari ini untuk meletakkan perkara-perkara tersebut pada tempatnya masing-masing, mendahulukan perkara-perkara yang berhak di dahulukan, dan mengakhirkan perkara yang berhak di akhirkan kerana ajaran Islam tidak berada pada satu darjat.

Di sana terdapat perkara-perkara berikut :

 • Aqidah iaitu asas-asas Islam
 • Fardhu-fardhu yang menempatkan rukun Islam
 • Kewajipan-kewajipan fardhu ain dan kifayah
 • Perkara dan amalan sunat
 • Syirik dan pembahagiannya
 • Kedudukan dosa kecil dan dosa besar DLL.

Oleh itu, wajib mendahulukan perkara-perkara yang lebih utama dan pokok dalam agama.

 • Mengasaskan aqidah-aqidah
 • Menegakkan fardhu-fardhu tidak boleh diremehkan
 • Dosa-dosa besar wajib dicegah dengan segenap kemampuan
 • Mempelajari dan memahami agama agar mengetahui peringkat-peringkat pengajaran Islam bagi diri dan orang lain.
 • Memahami dan peka dengan situasi dan posisi masing-masing.

Justeru, seharusnya kita mengetahui baik dalam memahami Islam hendaklah mengambil Islam dari sumbernya yang murni iaitu al-Quran dan as-Sunnah. Tidak diragukan lagi terdapat banyak perkara-perkara yang merosakkan kebudayaan Islam seperti Israiliyyat, riwayat-riwayat hadith Dhoif, hadith-hadith palsu, sikap Guluw dan penyelewengan akal fikiran yang datang akibat percampuran kaum muslimin dengan lainnya dari agama, kepercayaan, bangsa-bangsa serta tabiat manusia.

Maka, setiap orang yang mengikut Rasulullah s.a.w. adalah khalifah baginya, dia menyeru kepada Allah atas bukti yang nyata dan cahaya yang terang benderang. Dari sini kita wajib mengetahui Islam sehingga mampu menjawab segala kesyubhatan yang wujud. Bermula untuk diri, orang lain seterusnya menjawab segala kesyubhatan.

Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud :

“Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabbnya sama dengan orang yang (syaitan) menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?” (Muhammad : 14)

“Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya)? Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. mereka itu dalam kesesatan yang nyata.(az-Zumar : 22)

“…cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (an-Nuur : 35)

Persoalan yang perlu dijawab!

Cukupkah sekadar memahami, mempelajari dan mengetahui kemudian berakhir segala sesuatu?

Adakah Islam mahukan kita menjadi seorang filosof sahaja, dan semua hubungan kita dengannya hanya semata-mata dengan makrifah dan akal fikiran?

Jawapannya : tidak!

Beramal dengan Islam

Sesungguhnya Islam itu bukanlah semata-mata ilmu pengetahuan, perkataan dan perdebatan. Ketahuilah! Ia mahukan makrifah yang berhubung dengan hati, yang menggerakkan hati dan iradat yang dikatakan Allah s.w.t. pada pemiliknya :
“…Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama’(orang-orang yang berilmu)…” (Fathir : 28)

Nabi s.a.w. sendiri memohon perlindungan dari ilmu yang tidak mendatangkan faedah kepada pemiliknya dalam sabdanya yang bermaksud :

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan-Mu dari ilmu yang tidak berfaedah, dari hati yang tidak kyusuk, dari amalan yang tidak di angkat, dan dari doa yang tidak dikabulkan.” (HR. Muslim)

‘Umar al-Khattab pernah ditanya mengenai seseorang (munafiq yang alim) katanya : “Ya, lidahnya alim dan hatinya jahil!”

Dalam athar ada menyebut : ‘ilmu itu ada dua, satu ilmu pada lidah maka ia hujjah atas anak cucu adam, dan ilmu dalam hati, maka itu ialah ilmu yang bermanfaat.”

Sesungguhnya Allah telah memberi dua perumpamaan yang sangat buruk dalam al-Quran bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya :

“Perumpamaan orang2 yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya (beramal dgn isinya) adalah seperti keldai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim.” (al-Jumu’ah : 5)

Dan firman-Nya lagi :

“Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami (pengetahuan tentang isi Al Kitab), Kemudian dia melepaskan diri dari pada ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh syaitan (sampai dia tergoda), Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat.” (al-A’raf : 175-176)

Oleh itu, kenalilah dan fahamilah tentang Islam dan beramallah dengannya sebelum engkau mengenali kaum muslimin. Kenalilah Islam itu bersandarkan sumber rujukan utamanya sebelum mengenalinya melalui orang yang mengaku islam yang berada disekeliling. Maka, tingkahlaku yang lurus adalah buah pengetahuan yang benar terhadap Islam dan tingkahlaku berbeza dari setiap manusia. Tingkahlaku itu meningkat dan tidak terhenti di sisi satu darjat sebagaimana seorang penuntut meningkat dari Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Universiti hingga ke PHD.

Seorang Muslim adakalanya merasa cukup dalam perkara suruhan. Pada mulanya dengan hanya melakukan yang fardhu-fardhu, kemudian setelah itu berpindah kepada sunat-sunat dan sebahagian nawafil, kemudian Qiamullail dan Ibadah di waktu malam dan seterusnya. Begitu juga keadaannya pada sudut larangan. Mulanya dia meninggalkan perkara-perkara yang haram, kemudian yang syubhat, kemudian makruh kemudian yang harus hanya kerana takut menimbulkan dosa. Itulah keadaan orang yang bertaqwa.

Ketahuilah! “apabila azam itu benar nescaya jalan akan terang…”

Berdakwah kepada Islam

Sesungguhnya tidak cukup seseorang itu sekadar soleh pada dirinya, memperbaiki dirinya dalam masa yang sama membiarkan orang lain. Begitu pula halnya, tidak cukup sekadar beriman dan beramal soleh, bahkan mesti berpesan dengan kebenaran dan menerima pesanan dengannya. Hal ini berdasarkan apa yang difirmankan Allah dalam al-Quran yang bermaksud :

“Demi masa. (1) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,(2) Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.”(3) (al-‘Ashr : 1-3)

Oleh itu, seawajrnya kita menyiapkan diri dengan segala kelengkapan dalam menghadapi mad’u laksana medan perang berhadapan dengan musuh penuhi dengan strategi yang mampu menundukkan musuh untuk menerima perjuangan yang kita dokong. Ingat baik-baik pesan Luqman al-Hakim ketika menasihati anaknya yang Allah rakamkan di dalam al-Quran :

“Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (Luqman “ 17)

Kita seharusnya juga perlu menyedari bahawa jalan dakwah ini pasti ada halangan dan rintangannya. Namun semua itu seharusnya menjadikan kita lebih kuat dan bukan menjadi lemah. Cuba perhatikan adakah dakwah kebenaran yang tidak ditentang? Setiap dakwah pasti ada penentangnya dan mempunyai pembela. Demikianlah halnya yang berlaku kepada para nabi dan rasul serat umat yang terdahulu. Maksud firman Allah s.w.t. :

“Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, iaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak mengerjakannya, Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.” (al-An’am : 112)

Oleh itu dikatakan : “Sesungguhnya kewajipan generasi muda pada zaman ini ialah mempersiapkan dirinya untuk berdakwah kepada Allah.” Setelah itu akan lahirnya generasi yang akan diikat dengan kefahaman Islam yang sahih untuk bersama-sama berjuang menegakkan Islam yang murni.

Mengikat hubungan atas Islam

Sesungguhnya Islam tidak akan terserlah kebenaran dan keagungannya dalam bentuk perseorangan, bahkan amalan persendirian adalah tidak cukup. Ianya mesti dilaksanakan dalam bentuk jamaah dengan mengikat persaudaraan dan hubungan antara satu sama lain kerana Allah. Berkasih saying kerana Allah, saling menziarahi kerana Allah, berkumpul kerana Allah, berkorban kerana Allah, saling member pemahaman dalam masalah-maslah yang dikongsi bersama sekalipun berbeza jemaah. Maksud firman Allah s.w.t. :

“Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang Telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (al-Anfal : 73)

Demikianlah empat perkara yang menjadi tanggungjawab para generasi muda pada hari ini yang perlu mereka sedari. Seharusnya mereka memeriksa diri, apakah telah menunaikan hak dan tanggungjawab ini. Kita inginkan satu daulah bagi Islam yang melindungi akidah, syariat, akhlak, kebudayaan, ikatan dan peraturan hidup.

Yakinlah! bahawa Islam pasti akan menang, cumanya jalan menuju kemenangan itu yang perlu ditelusuri dan bukan sekadar menunggu ianya dating bergolek. Jadilah sebahagian dari unsur yang membawa kepadanya (kemenangan) bukan hanya sekadar melihat bahkan bersembunyi dan hanya keluar bila Islam telah memperoleh apa yang dijanjikan Allah. Malulah kepada Allah dan orang-orang yang beriman.

Sedarilah! Bahawa engkau tidak akan mampu mengecapi kemanisan dan hakikat perjuangan yang di bawa oleh para nabi dan Rasul sehingga engkau melalui jalan sebagaimana yang telah mereka lalui. Oleh itu, hendaklah engkau mengambil pelajaran dari sejarah yang dekat dan jauh. Orang yang ingin Berjaya tidak akan Berjaya kecuali bila dia sanggup merintis jalan orang-orang yang telah berjaya.

Islam pernah Berjaya sebelum ini, dan hari ini juga mampu untuk mengulangi sejarah kejayaan tersebut. Semua ini akan mampu dikecapi dengan mengkaji serta merintis jalan-jalan yang telah dilalui oleh mereka suatu ketika dahulu.

wallahu a’lam…

Iklan