Rasulullah s.a.w. memulakan jihadnya melalui dakwah dan tarbiyah, bukan terbentuk secara tiba-tiba atau kebetulan tanpa apa-apa persediaan dan pembentukan bahkan rasulullah s.a.w. menghadapi berbagai kesukaran dan halangan dan terus berjihad sehingga terbentuk satu ummah yang terpuji sebagai khaira ummah di abadikan dalam al-Quran ayat 110 surah Ali-Imran yang bermaksud :

“Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk maunusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasiq.” (Ali-Imran : 110)

Rasulullah s.a.w. mula berdakwah dan membentuk ummah sejak di zaman mekah lagi. Baginda mendidik (mentarbiyah) sekumpulan Jamaah mukminin yang menjadi benih terbentuknya masyarakat yang baru (berbeza daripada masyarakat jahiliyah). Ketika rasulullah s.a.w. membentuk jamaah mukminah di Makkah pada masa itu. Baginda s.a.w. menyedari bahawa peranannya lebih besar daripada Mekah dan Semenanjung Arab dan Risalah yang Baginda bawa bukan semata-mata khusus untuk satu bangsa dan satu generasi bahkan risalahnya bersifat sejagat (‘Alamiyah) dan halatujunya menghapuskan jahiliyah dan membina insaniah yang baru, menepati prinsip-prinsip al-Quran dan ajarannya.

Ketika Baginda s.a.w. menjadikan kota Makkah sebagai markas dakwahnya, Baginda tidak memulakan dengan membentuk daulah yang terdiri dari pembesar-pembesar Quraisy bagi menundukkan seluruh orang Arab dan memaksa mereka menerima prinsip-prinsipnya dengan kekerasan. Baginda tidak melakukan demikian kerana baginda bukan di utuskan untuk menghapuskan kerosakan dengan mengundang kerosakan yang lain dan bukan untuk memaksa masyarakat menerima dakwahnya dengan kekerasan tetapi baginda di utuskan untuk menyampaikan risalah Allah s.w.t. dan mengajak semua manusia dengan penuh hikmah serta dengan peringatan-peringatan yang baik serta sabar bersama-sama orang-orang yang beriman membentuk jamaah yang menjalankan kerja-kerja islah agar mereka menjadi asas yang kukuh bagi kelahiran masyarakat (generasi) baru (generasi mukminin).

Rasulullah s.a.w. memberi penekanan kepada Tarbiyah akhlak dan budi pekerti berteraskan keimanan/tauhid kerana inilah asas sebenarnya bagi pembinaan ummah yang menjamin masyarakat dan daulah daripada berlaku penyelewengan, kezaliman dan kerosakan. Undang-undang semata-mata belum cukup untuk mebina ummah tanpa dididik jiwa dan akhlak masyarakat.

Sehubungan dengan ini al-Quran telah menegaskan dalam surah ar-Ra’du ayat 11, maksudnya :

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak merubah sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain DIA. (ar-Ra’du : 11)

Pengarang kitab Al-Jihad Fil Islam menjelaskan bahawa inilah jalan membentuk dan membina ummah serta membangunkan tamadun dan kemajuan. Pengislahan masyarakat tidak akan sempurna melainkan dengan dimulakan dengan jiwa masyarakat itu sendiri… kerana itu medan dakwah Islam yang pertama dan utama adalah ‘alam jiwa’ dan metodya yang pertama dan utama untuk sampai kepada matlamat ialah tarbiyah. Bermula dengan peringkat pengenalan, pembentukan dan medan aplikasi. Individu, Keluarga dan Masyarakat.

“Bergerak Seiring Meneraju Perubahan”

Iklan